Transport Drogowy

Transport krajowy i międzynarodowy
Oferujemy transport międzynarodowy po całej Unii Europejskiej wraz z Bałkanami, Szwajcarią i Wielką Brytanią. Posiadamy odpowiednie doświadczenie, pozwolenia oraz narzędzia, aby bezproblemowo poruszać się po tych krajach. Nasi spedytorzy na bieżąco kontrolują położenie naszych pojazdów za pomocą systemu teleinformatycznego o wysokim zaawansowaniu. Świadcząc usługi w ramach spedycji transportu międzynarodowego oraz krajowego, organizujemy transport ładunków ADR (z wykluczeniem klasy 1,7) – zarówno w Polsce, jak i w krajach europejskich. Z uwagi na fakt, że są to towary niebezpieczne, transport dopuszczony jest jedynie na ściśle określonych prawem warunkach. Nasze pojazdy, które przewożą niebezpieczne towary, są odpowiednio oznakowane wg. konwencji ADR. Kierujący pojazdem posiada odpowiednie wyposażenie, a także certyfikowane szkolenie w tym zakresie.
Transport chłodniczy
Najwyższym priorytetem Omega Transport jest bezpieczeństwo przewożonych towarów naszych Klientów. Transport chłodniczy jest podstawowym i jednocześnie najważniejszym elementem w handlu międzynarodowym. Bez niego wymiana towarów wrażliwych na warunki przechowywania, byłaby niemożliwa. Wiemy, że produkty przewożone chłodniami muszą szybko trafić do odbiorcy. Dbamy o detale, które są dla Ciebie ważne, a nie wszyscy je dostrzegają. Optymalizujemy i monitorujemy trasy przewozu, aby planowo odebrać towar i dostarczyć go w umówione miejsce. Wszystko po to, aby zaoszczędzić Twój czas. Systematycznie modernizujemy naszą flotę, aby ta spełniała najwyższe standardy transportu produktów. Nowe pojazdy, którymi dysponujemy, realnie ograniczają emisję zanieczyszczeń, bo zależy nam nie tylko na jakości i bezpieczeństwie, lecz również na środowisku.
TRANSPORT DROGOWY CAŁOPOJAZDOWY FTL ORAZ DROBNICOWY LTL
Wiele zadań realizowanych przez spedycję drogową nie wymaga transportu całopojazdowego. Często wykorzystać można formę przewozu polegającą na współdzieleniu przestrzeni ładunkowej z innymi odbiorcami usługi transportowej. Oferta ładunków częściowych (LTL) jest skierowana do naszych klientów, którym zależy na wysyłaniu mniejszych partii ładunków, dlatego w realizacji takiego zlecenia nie łączymy ze sobotą towarów o odrębnych potrzebach transportowych a tym samym innych właściwościach przechowywania.
Transport towarów wysokiej wartości
Posiadamy odpowiednie ubezpieczenia transportowe, które odgrywają znaczącą rolę przy prowadzeniu działalności przewozowej. Zaliczamy do nich m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) oraz ubezpieczenie ładunków w transporcie, czyli CARGO.
Usługi logistyczne
Nasz magazyn to miejsce, które zostało wydzielone, a następnie przygotowane do magazynowania. Efektywność poszczególnych operacji w całym procesie: przyjęcia, składowania, przygotowania, a następnie wydania, gwarantuje bezpieczeństwo powierzonego nam towaru. W magazynie również przeładujemy Twój ładunek oraz zorganizujemy dystrybucję po kraju.
System naczep wymiennych i shunting
Oferujemy wdrożenie i wykonanie transportów systemem naczep wymiennych. Dzięki temu systemowi klient ma szybszą rotację towarów na swoim magazynie oraz zyskuje dodatkową powierzchnię magazynową.
Transport ponadnormatywny
Firma Omega Transport dysponuje zezwoleniem kategorii II na transport ponadnormatywny. Transport ten charakteryzuje się przewozem ładunków, które przekraczają normy prawa drogowego pod kątem wymiarów. Taki transport wymaga szeregu formalności oraz odpowiednich zezwoleń, ponieważ są to ładunki niestandardowe, których nie można przewozić bez specjalnego przygotowania. Sprawdź ofertę na transport ponadnormatywny.
Transport kontenerów własnym taborem
Importujesz towary, a może sprzedajesz duże ilości produktów za granicę? Przyda się kontener, a czasem nawet kilka. Odbierzemy je ze wskazanego miejsca i przewieziemy je dla Ciebie do wyznaczonego punktu. Mamy do tego zadania odpowiedni sprzęt, specjalistyczną kadrę i nowoczesną technologię. System TRANSICS monitoruje położenie przesyłki i pomaga w optymalizacji tras. Dzięki temu nasi kierowcy są na czas.
Zobacz również:

TRANSPORT
DROGOWY

WIĘCEJ 〉

TRANSPORT
MORSKI

WIĘCEJ 〉

TRANSPORT 
LOTNICZY

WIĘCEJ 〉

TRANSPORT 
KOLEJOWY

WIĘCEJ 〉