Transport Morski

Aż 80% wolumenu handlu światowego przemieszcza się drogą morską. Oznacza to, że 8 na 10 produktów, które masz w domu, na pewnym etapie podróżowało transportem morskim. Od 1970 roku przewóz towarów flotą morską wzrastał co roku o około 3,2%. Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju szacuje, że w latach 2019-2024, będzie to aż 3,5% rocznie.

Ponadto żegluga uznawana jest za jeden z najbardziej ekonomicznych środków przewozu, szczególnie przy sporych dystansach. Warto wskazać też na możliwość przewozu wszystkich rodzajów ładunków – od najmniejszych do tych osiągających ogromne rozmiary. Dodatkowo ten rodzaj transportu traktowany jest jako filar większości łańcuchów dostaw.
Spedycja morska cało-kontenerowa FCL:
Transport morski stanowi jeden z głównych elementów obsługi multimodalnej przesyłek kontenerowych w imporcie i eksporcie do i z wszystkich portów handlowych na świecie.
Spedycja morska drobnicowa LCL:
Naszym klientom możemy zapewnić również obsługę niedużych przesyłek (palety, kartony luzem) morskich w imporcie oraz w eksporcie do i z wszystkich portów handlowych na świecie.
Transport morski jest odporny na głęboki regres, co potwierdziła jego dobra kondycja w czasach pandemii. Tylko w 2020 roku przewieziono około 12 miliardów ton towarów, a prognozuje się, że do 2031 roku masa towarowa zostanie podwojona w porównaniu do wyniku z 2010 roku. Dane wyraźnie pokazują, że transport morski, jest fundamentem dla milionów przedsiębiorców z całego świata.

Transport morski - korzyści:
  • oszczędności - atrakcyjne rozwiązanie pod względem ekonomicznym,
  • brak ograniczeń - duża wszechstronność w przewozie różnego typu ładunków w tymponadgabarytów i ponadnormatywnych,
  • bezpieczeństwo - sprawdzony sposób przewozu wartościowych towarów,
  • dostępność - linie żeglugi obejmują cały świat.
Niezależnie od wielkości Twojego biznesu, możesz potrzebować towarów z drugiego końca świata. Wówczas opłacalny dla Ciebie będzie transport po morzach i oceanach, a także spedycja morska, która będzie czuwała nad terminami.
Zobacz również:

TRANSPORT
DROGOWY

WIĘCEJ 〉

TRANSPORT
MORSKI

WIĘCEJ 〉

TRANSPORT 
LOTNICZY

WIĘCEJ 〉

TRANSPORT 
KOLEJOWY

WIĘCEJ 〉