Polskie firmy transportowe mają dwa lata na wdrożenie e-CMR

Elektroniczna wymiana informacji ma zacząć działać w Polsce od sierpnia 2024 r. Rozwiązanie ma przyczynić się do ograniczenia biurokracji i uproszczenia procedur administracyjnych zarówno dla urzędów, jak i przewoźników.  E-CMR jest cyfrowym odpowiednikiem Dokumentu Przewozowego CMR w formie papierowej, który jest używany i podpisany w 4 egzemplarzach (nadawca, odbiorca, przewoźnik i administracja. Jego użycie oznacza przestrzeganie Umowy CMR. W styczniu 2017 roku z sukcesem zrealizowano pierwszy elektroniczny transport towarowy CMR pomiędzy Hiszpanią a Francją. Ciężarówka przewożąca owoce z Huelvy (Hiszpania) do Perpignan (Francja) była pierwszym transgranicznym zastosowaniem e-CMR.

Dokument transportowy CMR w formie papierowej niesie ze sobą wiele korzyści: harmonizuje warunki umowne dla towarów przewożonych drogami i pomaga ogólnie ułatwić transport towarów. Globalne rozwiązanie e-CMR zachowałoby wszystkie te korzyści, ale uczyniłoby system bardziej nowoczesnym, poprzez usunięcie formalności i kosztów obsługi.

Kluczowe korzyści płynących z e-CMR

  • Koszty obsługi mogą być od trzech do czterech razy tańsze
  • Szybsza administracja ze zredukowanym wprowadzaniem danych, bez obsługi papieru, bez wymiany faksów/skanów/listów, bez archiwizacji papieru.
  • Szybsze fakturowanie
  • Redukcja rozbieżności w dostawach i odbiorach
  • Dokładność danych
  • Kontrola i monitoring przesyłki
  • Dostęp w czasie rzeczywistym do informacji i dowodu odbioru i dostawy

Ze względu na swój cyfrowy charakter, e-CMR może być również łatwo zintegrowany z innymi usługami wykorzystywanymi przez firmy transportowe, np. deklaracja celna czy usługi transportu i zarządzania flotą. Przechodząc na format elektroniczny, trzy strony zaangażowane w każdą wysyłkę korzystają ze zwiększonej ogólnej wydajności logistyki, co skutkuje zwiększoną konkurencyjnością ekonomiczną. Ostatnią korzyścią jest większe bezpieczeństwo na drogach, ponieważ e-CMR można połączyć z eCall, systemem dla ciężarówek, który automatycznie dzwoni do służb ratunkowych w razie wypadku drogowego. Dzięki e-CMR przewoźnik może wystawić list przewozowy za wykonaną usługę natychmiast po zrealizowaniu transportu. To z kolei pozwala maksymalnie skrócić oczekiwania dotyczący płatności.

magnifiercross