Pakiet Mobilności - nowe przepisy w transporcie i spedycji

Międzynarodowe przedsiębiorstwa transportowe spotkały się w tym roku z wieloma zmianami dotyczącymi czasu jazdy oraz odpoczynku i powrotu kierowców samochodów ciężarowych do bazy. Pierwsze transformacje związane z tzw. Pakietem Mobilności zaczęły obowiązywać 20 sierpnia 2020 roku. Kolejne obowiązki mają stopniowo wchodzić w życie, aż do 2026 r. Przyszłe zmiany dotyczyć będą między innymi zasad delegowania kierowców oraz obowiązkowej wymiany zamontowanych wcześniej tachografów.

Pakiet Mobilności od dłuższego czasu budzi wiele kontrowersji, jednak ma swoich zwolenników. Wielu kierowców ciężarówek cieszy się z wprowadzonych zmian, ponieważ dzięki nowym regulacjom mają szansę na dużo lepsze warunki pracy. Większe firmy zajmujące się transportem międzynarodowym nie są zadowolone z wprowadzonych zmian, bowiem wiąże się to dla nich z wysokimi kosztami.

Pierwsze transformacje prawne zaczęły obowiązywać w Polsce już 20 sierpnia 2020 roku. Od tej daty kierowcy muszą dostosować się do nowych zasad obowiązkowych odpoczynków. Praca kierowców musi teraz być planowana w taki sposób, aby mogli oni odpoczywać poza kabiną, w warunkach, które pozwalają na regenerację oraz po których będą mogli ruszyć w dalszą trasę, nie stwarzając przy tym zagrożenia ruchu drogowego.

Komisja Unii Europejskiej, wprowadzając nowe zasady, za cel postawiła sobie poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochronę warunków pracy kierowców, jak również zapobieganie zakłóceniom konkurencji wynikającymi z nieprzestrzegania dotychczasowych przepisów. Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda praca kierowców samochodów ciężarowych po wprowadzonych zmianach? Przeczytaj najnowszy artykuł Omega Transport!

Pakiet Mobilności — jak to wygląda w praktyce?

Od sierpnia Pakiet Mobilności stał się faktem. Po blisko trzech latach intensywnych prac Komisji Europejskiej, 8 lipca obecnego roku zakończyły się procesy legislacyjne w sprawie pakietu. Czym tak właściwie on jest oraz jakie zmiany nas czekają?

Rozporządzenie w sprawie Pakietu Mobilności to szereg zmian przepisów prawnych, których celem jest uregulowanie transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy następujących elementów:

  • delegowania kierowców,
  • dostępu do rynku transportowego,
  • czasu jazdy oraz odpoczynków i zamontowanych tachografów.

Warto wspomnieć, że wprowadzone zmiany, mogą niestety realnie wpłynąć na wzrost kosztów oraz zmniejszenie konkurencyjności na polskim rynku transportowym poprzez utrudnienia w świadczeniu usług na terenie UE.

Nowe regulacje zostały zapoczątkowane w sierpniu bieżącego roku. Kolejnych zmian możemy spodziewać się dopiero po 18 miesiącach. Za blisko półtora roku zmienione przepisy będą najdotkliwsze ze wszystkich wprowadzanych, ponieważ będą dotyczyły delegowania i dostępu do rynku.

Praca kierowców po zmianach w PM

Jak wygląda praca kierowców ciężarówek po zmianach wprowadzonych w sierpniu 2020 roku? Obecnie każdy kierowca ma obowiązek powrotu do centrum operacyjnego, tak zwanej bazy, lub miejsca zamieszkania — najrzadziej co 4 tygodnie. Kierowca, w każdych 4 tygodniach kalendarzowych pracy, jest zobligowany do odbycia co najmniej 45-godzinnego odpoczynku w miejscu zamieszkania lub w firmowej bazie.

W przypadku wykorzystania w trasie dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych z rzędu kierowca tira musi wrócić przed kolejnym wymaganym odpoczynkiem tygodniowym. Tym samym, najczęściej przy korzystaniu z odstępstwa dotyczącego wykorzystania dwóch odpoczynków tygodniowych w trasie, kierowca zmuszony jest do powrotu po 3 tygodniach.

Wprowadzone przepisy nie pozwalają na posiadanie centrum operacyjnego za granicą. Komisja Europejska w nowych regulacjach jasno podkreśla, że: „Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy, które jest zwyczajową bazą dla danego kierowcy i w którym rozpoczyna się jego tygodniowy okres odpoczynku, w państwie członkowskim siedziby pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowcy w każdym okresie czterech kolejnych tygodni”.

Odpoczynek dla kierowców ciężarówek

Za sprawą wprowadzonych zmian, kierowca ma szansę na dwa skrócone odpoczynki tygodniowe pod rząd. Jest to nowe odstępstwo od przepisów dotyczących odpoczynków tygodniowych. Od teraz kierowca międzynarodowy będzie mógł odbywać dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku pod rząd (czyli 2 razy 24 godziny odpoczynku), o ile spełni on następujące warunki:

  • Oba odpoczynki tygodniowe kierowcy zostają wykorzystane za granicą (w przypadku naszych firm transportowych, mogą być to wszystkie kraje, w których obowiązuje rozporządzenie 561 poza Polską). Wprowadzone przepisy oznaczają, że nowe odstępstwo nie dotyczy przewozów wykonywanych wyłącznie na terenie Polski oraz w krajach AETR.
  • W każdym z czterech tygodni kalendarzowych kierowca będzie musiał mieć zrealizowane przynajmniej dwa odpoczynki tygodniowe regularne oraz dwa odpoczynki tygodniowe skrócone. W praktyce oznacza to, że jeśli firma transportowa chce w sposób ciągły wykorzystywać odstępstwo, to kierowca samochodu ciężarowego przed kolejnym wyjazdem na 3 tygodnie, powinien wykonać dodatkowy odpoczynek 45-godzinny.
  • Po dwóch tygodniowych odpoczynkach skróconych kolejnym odpoczynkiem kierowcy powinien być tygodniowy, regularny wypoczynek, dodatkowo poprzedzony rekompensatą za dwa poprzednie skrócenia. Rekompensata powinna być poprzedzona odpoczynkiem dobowym. Taki odpoczynek musi zostać wykorzystany w centrum firmy lub miejscu zamieszkania kierowcy. W praktyce ta reguła oznacza klasyczny system pracy 3 do 1, czyli 3 tygodnie w trasie i tydzień w domu.

Na mocy nowych przepisów, każdy kierowca ma zakaz odbierania regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinie pojazdu ciężarowego. Wszystkie przerwy, które trwają minimum 45 godzin — nie mogą być odebrane w kabinie, bez znaczenia czy jest to odpoczynek regularny, czy wynikający z rekompensaty. Dodatkowo Komisja Europejska wprowadziła nowy wymóg, który mówi, że wspomniane przerwy muszą odbywać się w miejscach przyjaznych dla wszystkich płci z odpowiednim zapleczem sanitarnym oraz sypialnianym.

Pakiet Mobilności — nowe przepisy w transporcie

Nowe reguły, które zostały wprowadzone w sierpniu, mówią, że kierowca ma możliwość przedłużenia czasu jazdy o maksymalnie godzinę lub dwie przy powrocie do centrum firmy, lub domu na odpoczynek tygodniowy. Od teraz kierowca na wydruku powinien wskazywać powody, dlaczego musiał przedłużyć czas swojej pracy. Możliwość poczynienia odstępstwa dotyczy czasu jazdy dziennej i tygodniowej.

Przepisy utworzone przez Komisję Europejską jasno określiły również zasady dotyczące przerwania odpoczynku tygodniowego na promie. Mówią one, że odbiór odpoczynku tygodniowego skróconego odbywa się na takich samych zasadach, jak dotychczasowy odbiór odpoczynków dobowych.

W tym roku zostały również uregulowane zapisy odnośnie do tachografów analogowych. Kierowcy wykonujący transport międzynarodowy samochodami ciężarowymi z tachografami analogowymi, muszą pamiętać, aby na ich odwrocie zapisywać godziny przekraczania granic — jest to nowy obowiązek, o którym należy pamiętać, ponieważ nieprzestrzeganie zapisu, może wiązać się z wysokimi karami.

Przewóz towarów w Omega Transport!

Poszukujesz międzynarodowej firmy transportowej, która zajmuje się przewozem towarów drobnicowych oraz towarów wysokiej wartości? Skorzystaj z oferty Omega Transport! Wybierając nasze usługi transportowe, masz pewność, że Twoje produkty zostaną dostarczone pojazdami korzystającymi z najnowszych technologii. Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą na przewóz towarów — skontaktuj się z Omega Transport!

magnifiercross