Nowe zasady dla kierowców zawodowych

Pandemia, a praca zawodowych kierowców

Minister infrastruktury ogłosił odstępstwa związane z zakresem czasu pracy kierowców w związku z pandemią koronawirusa. Według nowych wytycznych, kierowcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy osób i rzeczy mają prawo stosować się do złagodzonych wytycznych, dotyczących między innymi czasu pracy.  

Ministerstwo wysłuchało apeli transportowców o wydłużenie czasu prowadzenia pojazdów. Żądania kierowców podyktowane były trudną ostatnio sytuacją na granicach — kierowcy tkwią w gigantycznych, często kilometrowych korkach pomiędzy krajami. O nadzwyczajnych decyzji poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wyjątkowe środki zaproponowane przez ministra są związane z panującą pandemią zakażeń SARS-CoV-2 (COVID-19). Nowe wytyczne obowiązują od 17 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Zgodnie z tymi odstępstwami:

  • dzienny czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę, nie może przekroczyć 11 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 1),
  • tygodniowy czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę zawodowego, nie może przekroczyć 60 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 2),
  • czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć łącznie 96 godzin (odstępstwo od art. 6 ust. 3),
  • po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut (odstępstwo od art. 7),
  • kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada odpowiednie przygotowane miejsca do spania dla każdego kierowcy, a także pojazd znajduje się na postoju (odstępstwo od art. 8 ust. 8).

W jaki sposób udokumentować odstępstwo?

Zgodnie z brzmieniem uzgodnionego z Komisją Europejską powiadomienia kierowcy, którzy będą stosować się do nowych wytycznych, powinni wykazać odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z powyższych odstępstw.

Należy zaznaczyć, że tymczasowe odstępstwa od stosowania zasad odzwierciedlają jedynie wyjątkowe okoliczności, które związane są z wybuchem pandemii. Poziom bezpieczeństwa kierowców i ruchu drogowego jest priorytetową kwestią, dlatego należy zadbać, aby nie uległ on pogorszeniu w czasie odstępstw.

magnifiercross