Nasi eksperci dzielą się wiedzą na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Pierwsze warsztaty na Politechnice Częstochowskiej nasi specjaliści poprowadzili dla studentów w maju br. Pozytywny odbiór studentów po wydarzeniu pozwolił nam na nawiązanie trwałej współpracy w zakresie upowszechniania wśród przyszłych magistrów specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania działalnością przedsiębiorstw branży: transport-spedycja-logistyka z uczelnią.

Najważniejszymi celami współpracy są:


✅ Szerzenie wiedzy z zakresu zarządzania logistycznego oraz informatycznych narzędzi wspomagających procesy zarządzania w branży transport-spedycja-logistyka w formie warsztatów, szkoleń, prezentacji
✅ Rozpowszechnianie dobrych praktyk biznesowych branży transport-spedycja-logistyka
✅ Umożliwienie studentom dostępu do wiedzy praktycznej poprzez udział w praktykach zawodowych i stażach
✅Przygotowanie studentów do wymogów rynku pracy
✅Oddziaływanie na wzrost efektywności przedsiębiorstw

Cieszymy się, że wiedza i praktyka naszych ekspertów może być przekazywana dalej studentom wydziału zarządzania.
magnifiercross